Rapid increase in portal pressure in idiopathic portal hypertension — A case report —

Osamu Nishida, Hideki Harada, Masaaki Tsuji, Yasuhisa Hosotani, Terutoshi Hishita, Shigehide Hada, Yoichi Saka, Jyu Horii, Tatsuharu Ohno, Shuji Seko, Tateo Sugiyama, Taeko Nakai, Fumihiko Inoue, Takashi Mizumoto, Hiroo Furukawa, Akira Mori, Shiro Sakanashi, Hisato Kobayashi, Tatsuyoshi Saiga, Um Soon HoToru Kita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1997-2003
Number of pages7
JournalNippon Shokakibyo Gakkai Zasshi
Volume91
Issue number10
DOIs
Publication statusPublished - 1994
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Gastroenterology

Cite this