Technologies and perspectives for achieving carbon neutrality

Fang Wang, Jean Damascene Harindintwali, Zhizhang Yuan, Min Wang, Faming Wang, Sheng Li, Zhigang Yin, Lei Huang, Yuhao Fu, Lei Li, Scott X. Chang, Linjuan Zhang, Jörg Rinklebe, Zuoqiang Yuan, Qinggong Zhu, Leilei Xiang, Daniel C.W. Tsang, Liang Xu, Xin Jiang, Jihua LiuNing Wei, Matthias Kästner, Yang Zou, Yong Sik Ok, Jianlin Shen, Dailiang Peng, Wei Zhang, Damià Barceló, Yongjin Zhou, Zhaohai Bai, Boqiang Li, Bin Zhang, Ke Wei, Hujun Cao, Zhiliang Tan, Liu bin Zhao, Xiao He, Jinxing Zheng, Nanthi Bolan, Xiaohong Liu, Changping Huang, Sabine Dietmann, Ming Luo, Nannan Sun, Jirui Gong, Yulie Gong, Ferdi Brahushi, Tangtang Zhang, Cunde Xiao, Xianfeng Li, Wenfu Chen, Nianzhi Jiao, Johannes Lehmann, Yong Guan Zhu, Hongguang Jin, Andreas Schäffer, James M. Tiedje, Jing M. Chen

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

438 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Technologies and perspectives for achieving carbon neutrality'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences